Học phí tại trung tâm Tiếng Anh Thầy Đông thế nào?

Tùy theo trình độ của học viên, trung tâm sẽ kiểm tra trình độ và tư vấn lộ trình phù hợp.