Phương pháp học tại trung tâm Tiếng Anh Thầy Đông có gì đặc biệt?

Trung tâm sử dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại 4.0 đa giác quan như Mindmap, phần mềm học Tiếng Anh từ đại học Oxford, Giải mã âm thanh, học qua Phim, ảnh, nhạc, trò chơi và  các hoạt động ngoại khóa Như thực hành Tiếng Anh tại nhà hàng phục vụ người Nước Ngoài