Cambridge Starters

Giới thiệu khóa học

Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge Young Learners English (YLE) là hệ thống đánh giá năng lực sử dụng Tiếng Anh của trẻ từ 6-11 tuổi. Đây là lộ trình học tiếng Anh được khuyến nghị cho học sinh Tiểu học bởi Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge. Pre A1 Starters là chứng chỉ tiếng Anh đầu tiên trong lộ trình này. 

 

Hệ thống chứng chỉ Cambridge YLE gồm 3 cấp độ, tương ứng với các độ tuổi khác nhau:

  • Pre A1 Starters: cho trẻ từ 6-8 tuổi.
  • A1 Movers: cho trẻ từ 8-10 tuổi.
  • A2 Flyers: cho trẻ từ 9-11 tuổi.

Mục tiêu khóa học

Khi thi chứng chỉ Cambridge YLE, con không chỉ nâng cao năng lực tiếng Anh qua quá trình ôn luyện mà con còn được:

  • Một chứng chỉ tiếng Anh được công nhận toàn cầu, có giá trị vĩnh viễn.
  • Cơ hội được tuyển thẳng/ cộng điểm vào các trường THCS khi đạt cấp độ Flyers.
  • Học tiếng Anh theo lộ trình chuẩn, được thiết kế phù hợp với khả năng tiếp thu từng lứa tuổi.
  • Sự tự tin trong giao tiếp tiếng Anh qua việc tiếp xúc với các kì thi tiếng Anh từ sớm.
  • Thái độ tích cực đối với tiếng Anh khi kì thi không có “Đỗ” hay “Trượt”. Dù thành tích của con là bao nhiêu cũng sẽ được ghi nhận.

Những điều các con sẽ luôn được trải nghiệm trong quá trình học cùng thầy Đông:

👉 Phương pháp giảng dạy hiện đại, kích thích tư duy và thúc đẩy phản xạ trong giao tiếp.

👉 Nội dung học dễ hiểu luôn lôi cuốn các con.

👉 Thầy Đông luôn nhiệt tình, tận tâm trong toàn bộ quá trình.

👉 Các con được lên kế hoạch mục tiêu rõ ràng để phát triển khả năng ngôn ngữ ngay từ sớm.

Điểm khách biệt

Những điều các con sẽ luôn được trải nghiệm trong quá trình học cùng thầy Đông:

👉 Phương pháp giảng dạy hiện đại, kích thích tư duy và thúc đẩy phản xạ trong giao tiếp.

👉 Nội dung học dễ hiểu luôn lôi cuốn các con.

👉 Thầy Đông luôn nhiệt tình, tận tâm trong toàn bộ quá trình.

👉 Các con được lên kế hoạch mục tiêu rõ ràng để phát triển khả năng ngôn ngữ ngay từ sớm.